Varlaw heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met Johan Geerts, advocaat-specialist inzake overheidsopdrachten. Johan maakt dan ook deel uit van ons team.