Team Avatar

Marc Van Raemdonck

Marc Van Raemdonck studeerde af aan Universitaire Instelling Antwerpen in 1979 als licentiaat in de rechten. Na zijn legerdienst liep hij stage bij het kantoor van meester Eric Clijmans en werd in 1984 ingeschreven op het tableau van de Balie van Antwerpen. Hij is de stichter van het kantoor Varlaw dat zich toelegt op bouwrecht, overheidsopdrachten, onroerend goed, ruimtelijke ordening en ondernemingsrecht. Sinds 1997 werd hij opgenomen op de lijst van curatoren van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.