Team Avatar

Toon Denayer

Toon Denayer studeerde in juli 2007 cum laude af aan de KULeuven. Tijdens de 2 daaropvolgende jaren behaalde hij eveneens het diploma van Master en droit international public aan de Université Libre de Bruxelles (2008), en van Master of European politics and policies (2009, cum laude) aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Toon is advocaat sinds september 2009, en bekwaamde zich sindsdien in burgerlijk recht, vastgoedrecht, publiek recht en administratief recht. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht.

Sinds september 2015 is Toon eveneens verbonden aan de KULeuven als praktijkassistent voor de opleidingsonderdelen “Inleiding tot de Rechtswetenschap”, “Rechtsmethodiek” en “International Public Law”. Toon is daarnaast ook lid van de interne Beroepsinstantie die zich uitspreekt over de beroepen tegen studievoortgangsbeslissingen.