Valérie Van Mieghem studeerde af als Master in organisatiemanagement met onderscheiding in 2012. Zij behaalde een Master in de rechten in 2015. Valérie studeerde af met specialisatie in het fiscaal recht en liep stage op het kantoor Litiguard te Antwerpen en het kantoor Afschrift te Brussel. Tijdens haar stage volgde Valérie Van Mieghem de opleiding bemiddeling en zij is erkend bemiddelaar in burgerlijke -en handelszaken. In 2019 vervolledigde zij tevens de opleiding bemiddeling in familiale zaken. Zij legt zich heden toe op invorderingen, insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en kan tevens geraadpleegd worden als bemiddelaar in burgerlijke -en handelszaken en familiale zaken.