Team Avatar

Vincent De Somer

Vincent De Somer studeerde aan de Universiteit Antwerpen af in 2015 als Master in de rechten met onderscheiding. Zijn thesis had als onderwerp ”Politici in de Raad van Bestuur van een vennootschap”. In zijn master koos Vincent voor een major ondernemingsrecht en een minor fiscaal recht. Vincent De Somer vatte zijn stage aan de Antwerpse Balie aan op het kantoor van Caluwaerts Uytterhoeven en bleef daar na 3 jaar stage als medewerker werkzaam. Hij bouwde tijdens deze jaren een doorgedreven ervaring in gerechtelijke procedures op. In september 2019 maakte hij de overstap naar zijn eigen kantoor. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht waarin hij zich toespitst op het vennootschapsrecht en het insolventierecht.